Activitats

banner Maillard Cup 03 2017

( versión en castellano, más abajo)

Presentació

POSPOSAT A FALTA DE DEFINIR NOVA DATAAquesta Segona edició d'hivern de la Maillard beer Cup consolida un format de concurs  diferent i manté l’aposta per els estils més potents.

L'esperit d'aquest concurs és millorar el binomi  elaborador/jutge generant un espai de comunicació, on l'artesà tindrà l'oportunitat de presentar i defensar la seva creació davant d'un tribunal.

En un marc únic de concurs alternatiu et convidem a que participis en aquesta proposta arriscada i engrescadora que de ben segur t'aportarà una experiència total.

Agraïm els patrocini de Inkbird i Lupulina, aportant premis pel guanyador.

Inkbird donarà un termòstat ITC-310T-B.
Lupulina donarà un lot variat de llúpols (6 varietats x 250 g) i una samarreta.

inkbird

 

 

 

lupulina

 

 

 Com ja és habitual, els criteris d'avaluació seguiran les normes establertes per la guia BJCP 2015 i es comptarà amb jutges reconeguts i certificats garantint que tots els participants rebin el seu full d'avaluació BJCP amb la seva puntuació corresponent.

Format del concurs

Aquest concurs ÉS PRESENCIAL:

L'elaborador disposarà d'un màxim de 5 minuts per defensar la seva creació davant d'un tribunal constituït per 3 jutges BJCP. Aquests disposaran d'un temps de tast previ i posterior a la presentació per, a continuació, passar a completar la fitxa i determinar la puntuació

Timming

El Secretari de cada taula porta una ampolla:

  1. Els jutges fan un primer tast de 5 minuts on comencen a prendre els seus apunts sense la presència del cerveser.

  2. L'elaborador entra a taula i presenta la cervesa en 5 min.

  3. Els jutges possen en comú les seves inquietuts amb el cerveser on s’estableix un diàleg constructiu i respetuos amb la finalitat de poder entendre millor la cervesa.

  4. L'elaborador abandona la sala.

  5. Els jutges tanquen l'avaluació tot omplint un unic full de cata.

  6. En cas de no poder assistir en persona hi haurà l'opció de fer la presentació virtual amb una connexió tipus skype, Hangout... En cas de no ser possible aquesta connexió s'admetrà l'enregistrament d'un vídeo de màxim 2 minuts en un format determinat que s'enviarà una setmana abans (en aquest cas es perd el torn de preguntes).

Els participants rebran un mail notificant-los:

-Lloc

-Dia

-Hora

-Número de tribunal

Hauran de defensar la seva elaboració. L'ordre de participació es farà per sorteig una setmana abans de la data del concurs.

Les dues millors elaboracions de cada tribunal passaran a la taula final on es determinaran els tres guanyadors.

Bases de la Maillard Beer Cup Edició d'hivern

La Maillard Beer Cup Edició d'hivern té un format de competició d'ESTIL ÚNIC acceptant les categories del BJCP 2015 proposades a continuació:

6bc,9abc, 15c, 16d, 17cd, 20c, 22c, 22d, 24c, 25b-super, 25c, 26bcd, 29c*, 30b*, 30c*, 32b*, 33ab*.

* El jurat es reserva la capacitat d’incorporar alguna categoria més en funció de les cerveses presentades. Les categories en que es fa referencia a un estil base ha de ser algún dels esmentats a la llista.

Si tens  dubtes sobre a quina categoria pertany la teva elaboració escriu un mail previ: explicant una mica la cervesa i el director del concurs t'assessorarà sobre quina es la millor opció per la teva cervesa.

Inscripció i Registre

La inscripció es farà VIA CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb el tema: Maillard beer cup d'hivern

On caldrà incloure les següents dades:

✓ Informació de contacte

✓ ABV

✓ Nom de la cervesa

✓ Estil i descripció (si en porta) adjunts

Dates de registre: de l'1 d' octubre al 13 de gener.

Es limitarà a un màxim de 20 cerveses registrades.

Entrega de les ampolles

S'acceptaran ampolles en format lliure un mínim de 2 unitats per estil enregistrat.

Cada ampolla haurà de tenir adherida una etiqueta amb una goma elàstica. L'etiqueta haurà d'incloure la següent informació:

Nom

✓ Informació de contacte

✓ ABV

✓ Nom de la cervesa

✓ Estil i descripció (si en porta) adjunts

MODEL D’ETIQUETA:

NOM:

 

CONTACTE:

 

ABV:

 

NOM DE LA CERVESA:

 

ESTIL:

 

DESCRIPCIÓ:

 

Per l'enviament

De dilluns a divendres a la següent adreça:

Per aquells participants que fan presentació virtual

l’organització  facilitarà informació d’enviament.

Entrega de cerveses per enviament d'1 de gener al 13 de Gener. Les cerveses que no siguin rebudes abans del dia 13 no seran admeses a concurs.

Per entregar en mà:

Dates i lloc d'entrega:

Recorda que és un concurs presencial, facilitarem amb el degut temps el dia, hora i lloc on es durà a terme.

Preu

Estil ÚNIC: 3 euros

Premis

- Premis a la  millor cervesa estil ÚNIC

Tribunal i jutges

El tribunal de La Maillard Beer Cup EDICIÓ D'HIVERN estarà constituït per un president i jutges, tots ells reconeguts pel BCJP.

Totes les cerveses seran avaluades seguint els criteris establerts al BCJP guide 2015.

L'organització es compromet a fer arribar a tots els participants via correu electrònic el full d'avaluació de la seva cervesa en un període màxim d'un mes des de la finalització del concurs. El tribunal estarà constituït per 3 jutges i un secretari.

Calendari

Registre de cerveses....... 1 d'octubre dins 13 de gener

Entrega de cerveses............... 1 al 13 de gener

Avaluacions........................ 20 de Gener

Entrega de premis .... ........... 20 de Gener

ANIMAT A PARTICIPAR

logo Maillard Cup 03 2017

MAILLARD BEER CUP EDICIÓN DE INVIERNO

 

PRESENTACIÓN

Esta Segunda edición de invierno de la Maillard beer Cup. Consolida un formato de concurso diferente y mantiene la apuesta por los estilos más potentes.

El espíritu del mismo es mejorar el binomio elaborador/juez, generando un espacio de comunicación, donde el elaborador tendrá la oportunidad de presentar y defender su creación delante de un tribunal BJCP.

 

En un marco único de concurso innovador, te invitamos a que participes en esta arriesgada propuesta, la cual seguro te aportará una experiencia total.

Agradecemos el patrocinio de Inkbird y Lupulina, aportando premios para el ganador.

Inkbird dará un termostato ITC-310T-B.
Lupulina dará un lote de lúpulos variados (6 variedades x 250 g) y una camiseta.

inkbird

 

 

 

banner lupulina

 


 

Como ya es habitual, los criterios de evaluación seguirán las normas establecidas por la guía BJCP 2015 y contaremos con jueces reconocidos y certificados, garantizando que todos los participantes recibirán su hoja de evaluación BJCP con su puntuación correspondiente.

 

FORMATO DEL CONCURSO

 

Éste concurso ES PRESENCIAL:

El elaborador dispondrá de un máximo de 5 minutos para defender su creación delante de un tribunal, constituido por 3 jueces BJCP. Estos dispondrán de un tiempo de cata previo y otro posterior a la presentación para, a continuación, rellenar la ficha correspondiente y determinar la puntuación.

 

Timming:

   El secretario de cada mesa lleva la botella a juzgar:

       1-Los jueces realizan una primera cata de 5 minutos donde empiezan a tomar sus notas sin la presencia del cervecero.

       2-El elaborador/a presenta su cerveza en 5 minutos

     3-Los jueces ponen en común sus inquietudes con el cervecero donde se establece un dialogo constructivo y respetuoso con la finalidad de entender mejor la cerveza.

4-El elaborador abandona la sala

     5-Los jueces cierran la evaluación rellenando una unica hoja de cata.

      6- En caso de no poder asistir en persona, se ofrecerá la opción de realizar la presentación de modo virtual con conexión tipo skype, hangouts…. En caso de no ser posible ésta conexión, se admitirá la presentación de un vídeo, de duración máxima de 2 minutos, en un formato determinado por la organización, que se enviará una semana antes de la celebración del concurso (en éste caso se perderá el turno de preguntas por parte de los jueces).

 

Los participantes recibirán un mail notificando:

   -Lugar de celebración

   -Día

   -Hora

   -Número de tribunal

 

El orden de los participantes se decidirá por sorteo una semana antes de la fecha deL concurso.

Las dos mejores cervezas de cada tribunal, pasarán a la mesa final donde se determinarán los tres ganadores.

 

BASES DE LA MAILLARD BEER CUP EDICIÓN DE INVIERNO

 

La Maillard Beer Cup Edición de Invierno tiene un formato de competición de un único estilo por participante. Aceptando las siguientes categorías del BJCP 2015:

 

6bc,9abc, 15c, 16d, 17cd, 20c, 22c, 22d, 24c, 25b-super, 25c, 26bcd, 29c*, 30b*, 30c*, 32b*, 33ab*.

* El jurado se reserva la capacidad de incorporar alguna categoría más en función de las cervezas presentadas. Las categorias en que se haga referencia a un estilo base ha de ser alguno de los especificados en la lista.

 

Si tienes dudas sobre a qué categoría pertenece tu elaboración escribe un mail previo: explicando un poco la cerveza y el director del concurso asesorará sobre cuál es la mejor opción para tu cerveza.

 

 

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO

La inscripción se hará VÍA CORREO ELECTRÓNICO: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. con el tema: Maillard beer cup de invierno.

Donde habrá que incluir los siguientes datos:

 

✓ Información de contacto

✓ ABV

✓ Nombre de la cerveza

✓ Estilo y descripción (si lleva) adjuntos

 

Fechas de registro: del 1 de octubre al 13 de enero.

Se limitará a un máximo de 20 cervezas registradas.

 

 

 

ENTREGA DE BOTELLAS

Se tendrán que presentar 2 botellas por participante en cualquier formato.

Cada botella tendrá que llevar consigo una etiqueta (cogida con goma elástica, no pegada), en la cual figure:

 

   -Nombre del participante

   -Información de contacto

   -ABV

   -Nombre de la cerveza

   -Estilo, descripción y en caso de que contenga, los adjuntos.

 

MODELO DE ETIQUETA:

NOMBRE:

 

CONTACTO:

 

ABV:

 

NOMBRE DE LA CERVEZA:

 

ESTILO:

 

DESCRIPCIÓN:

 

 

ENVÍO DE BOTELLAS

 

De lunes a viernes en la dirección:

Para aquellos participantes que hacen presentación virtual

la organización facilitará información de envío.

Entrega de las cervezas por envío desde el 1 al 13 de enero. Las cervezas que se reciban posteriormente, no serán admitidas a concurso.

 

ENTREGA EN MANO

Fechas, horario y lugar de entrega:

Recuerda que es un concurso presencial, facilitaremos con el debido tiempo el día, hora y lugar donde se llevará a cabo.

COSTE DEL CONCURSO

Estilo único: 3 euros

 

PREMIOS

-Premio único a la mejor cerveza.

 

TRIBUNAL Y JUECES

El jurado de la Maillard Beer Cup Edición de Invierno estará constituido por un presidente y jueces reconocidos por el BJCP.

Todas las cervezas serán evaluadas siguiendo los criterios establecidos por la guía BJCP 2015.

La organización se compromete a hacer llegar a todos los participantes, vía mail, las hojas de evaluación de su cerveza en un periodo máximo de un mes desde la fecha de celebración del mismo.

Cada tribunal estará constituido por un secretario y tres jueces.

CALENDARIO

Registro online de participación…..del 1 de octubre hasta el 13 de enero

Entrega de cervezas……………....del 1 al 13 de enero

Evaluaciones……………………….20 de enero

Entrega de premios………………..20 de enero

 

Aquest mes

loader