Club Maillard

Maillard beer Cup 2017 

Presentació

( versión en castellano, más abajo)


La Maillard Beer Cup II es presenta com una competició pensada per a homebrewers i creada per homebrewers. És creada de manera altruista en el marc de treball del Club Maillard on es decideix organitzar la primera competició cervesera casolana Catalana enregistrada al Beer Judge Certification Program.
Fet que les cerveses inscrites i jutjades seguiran les normes establertes per aquesta guia i es contarà amb jutges reconeguts i certificats, garantim que tots els participants rebran el seu full d’avaluació BJCP amb la seva puntuació corresponent.


La Maillard Cup II té un format de competició de ESTIL FIXE + ESTIL LLIURE.

ESTIL FIXE : 1D. American Wheat Beer

ESTIL LLIURE: Opcional. S’acceptarà qualsevol cervesa compresa dintre de les categories del BJCP 2015.

Es imprescindible presentar l‘estil fixe per poder participar a l’estil lliure.

- David 03/10/15 (lupulina)

- Mari Luz 03/10/15 (lupulina)

- Emilio 29/01 (pimplón)

- Jose 22/02 (visita febrero)

- Jonathan 22/02 (visita febrero)

- Lluis 23/'02 (visita febrero)

- Jan 04/03 (Congreso ACCE)

-Alberto (comando maresme, Marc)

-Two mysterious girls (8/6/16)

Compres : Pacman i Marc
Imatge i disseny: Danisan
Comptes : Xavi Rubio
Audiovisuals : Vicente
Web: blau ,Eduardiko, Tito

Editors web: blau, Jordi
Grup de Whatsapp : Alexis
Cal.lendari: IEIU
Events i reunions : Jose, Carles i Manel( bombolla)
Resums de les reunions al web:Toninho

Nous socis: Vallparadis

Afers exteriors: Danisan,Ultrasaha

Enllaç continguts/web:David

Aquest mes

loader