Club Maillard

Compres : Pacman i Marc
Imatge i disseny: Danisan
Comptes : Xavi Rubio
Audiovisuals : Vicente
Web: blau ,Eduardiko, Tito

Editors web: blau, Jordi
Grup de Whatsapp : Alexis
Cal.lendari: IEIU
Events i reunions : Jose, Carles i Manel( bombolla)
Resums de les reunions al web:Toninho

Nous socis: Vallparadis

Afers exteriors: Danisan,Ultrasaha

Enllaç continguts/web:David

Aquest mes

loader