Club Maillard

Maillard beer Cup 2017 

Presentació

( versión en castellano, más abajo)


La Maillard Beer Cup II es presenta com una competició pensada per a homebrewers i creada per homebrewers. És creada de manera altruista en el marc de treball del Club Maillard on es decideix organitzar la primera competició cervesera casolana Catalana enregistrada al Beer Judge Certification Program.
Fet que les cerveses inscrites i jutjades seguiran les normes establertes per aquesta guia i es contarà amb jutges reconeguts i certificats, garantim que tots els participants rebran el seu full d’avaluació BJCP amb la seva puntuació corresponent.


La Maillard Cup II té un format de competició de ESTIL FIXE + ESTIL LLIURE.

ESTIL FIXE : 1D. American Wheat Beer

ESTIL LLIURE: Opcional. S’acceptarà qualsevol cervesa compresa dintre de les categories del BJCP 2015.

Es imprescindible presentar l‘estil fixe per poder participar a l’estil lliure.

Inscripció i Registre

L ‘inscripció es farà a la web del club, on caldrà omplir un formulari online. (no  s’acceptaran altres tipus d’ inscripcions)

www.clubmaillard.cat/beercup/

Dates de registre 5 abril al 30 de juny

Es limitarà a un màxim de 70 cerveses registrades.

Entrega de les ampolles


S’acceptaran ampolles de 33 cl amb un minin de 3 unitats per estil enregistrat.


Cada ampolla haurà de tenir adheria una etiqueta amb una goma elàstica. L’etiqueta haurà d’incloure la següent informació :

ü- Nom

ü    - Informació de contacte

ü    - ABV

ü    - Nom de la cervesa

ü    - Estil i la descripció si porta adjunts

(Model etiqueta imprimible)

Per enviament :

De dilluns a divendres a la següent adreça:

Ramon y Cajal, 35, 4ª 3ª

08222 Terrassa (Barcelona)

Entrega de cerveses per enviament de 1 de maig al 30 de juny. Les cerveses que no siguin rebudes abans del dia 30 no seran admeses a concurs.

Preu
Estil fixe: 3 euros

Estil lliure opcional : 2 Euros

El mètode de pagament serà en mà a l’entrega de les ampolles, ja sigui dins la caixa de les cerveses a on es fa l’enviament o a l’entrega personalment al membre del Club.

Premis

Els premis del concurs van en la filosòfica del nostre club, defugint de obsequis materials i atorgant als nostres premiats l’honor d‘endur-se a casa un dels valuosos premis creats pels nostres artistas.

Hi Hauran premis pels tres primers classificats del estil fixe, i els tres primers classificats del estil lliure.

 
Jurat i jutges

El jurat  de La Maillard Cup estarà constituït per un president i jutges tots ells reconeguts pel BCJP.

Totes les cerveses seran avaluades seguint els criteris establerts al BCJP guide 2015 .

L’organització es compromet a fer arribar a tots els participants via Mail les fulles d’avaluació de la seva cervesa en una període màxim d’un mes des de la finalització  del concurs.

Calendari

Registres online de cerveses.......5 d’abril al 30 de juny
Entrega de cerveses............... 1 maig al 30 de juny
Avaluacions........................8 de juliol
Entrega de premis .................PendentFòrum

Al nostre fòrum trobaràs un espai de debat sobre l’estil fixe de concurs 1D American Wheat, per compartir coneixements i experiències!!! Accedeix aquí

ANIMAT A PARTICIPAR

 

 

 

 


logo beercup

Presentación


La Maillard Beer Cup II se presenta como una competición pensada para homebrewers y creada por homebrewers. Es creada de manera altruista en el marco de trabajo del Club Maillard donde se decide organizar la primera competición cervecera casera Catalana registrada en el Beer Judge Certification Program.
Las cervezas inscritas y juzgadas seguiran las normes establecidas por esta guia y se contara con jueces reconocidos y certificados, garantizando que todos los participantes recibiran su hoja de el seu evaluación BJCP con su puntuación correspondiente.


La Maillard Cup II tiene un formato de competición de ESTILO FIJO + ESTILO LIBRE.

ESTILO FIJO : 1D. American Wheat Beer

ESTILO LIBRE: Opcional. Se acceptara qualquier cerveza que este dintro de las categories del BJCP 2015.

Es imprescindible presentar el estilo fijo para poder participar en el estilo libre.

Inscripción y Registro

La inscripción se hará en la web del club, donde se tendrá que llenar un formulario online. (no  se acceptaran otro tipo de  inscripciones)

www.clubmaillard.cat/beercup/

Fechas de registro desde el 5 abril al 30 de junio

Se limitará a un máximo de 70 cervezas registradas.

Entrega de las Botellas


Se acceptaran botellas de 33 cl con un minimo de 3 unidades por estilo registrado.


Cada botella deberà  tener adherida una etiqueta con una goma elàstica. La etiqueta tendrá que haurà incluir la siguiente información :

ü -  Nombre

ü    - Información de contacto

ü    - ABV

ü    - Nombre de la cerveza

ü    - Estilo y la descripción si lleva adjuntos

Para envio :

En la siguiente direccion:

Ramon y Cajal, 35, 4ª 3ª

08222 Terrassa (Barcelona)

 

Entrega de cervezas para envio del 1 de mayo al 30 de junio. Las cervezas que no sean recibidas antes del dia 30 no seran admitidas al concurso.

Precio


Estilo fijo: 3 euros

Estilo libre opcional : 2 Euros

El metodo de pago será en mano a la entrega de las ampolles, ya sea dentro de la caja de las cervezas donde se hace el envio o se entrega personalment a un miembro del Club.

Premios

Los premios del concurso van con la filosòfia de nuestro club, huyendo  de obsequios materiales y otorgando a nuestros premiados el honor de llevarse a casa uno de los valuosos premios creados por nuestros artistas.

Habran premios para los tres primeros clasificados del estilo fijo, y los tres primeros clasificados del estilo libre.

 
Jurado i jueces

El jurado  de La Maillard Cup estarà constituido por un presidente y jueces , todos ellos reconocidos por el BCJP.

Todas las cervezas seran evaluadas siguiendo los criterios establecidos en el BCJP guide 2015 .

La organitzación se compromete a hacer llegar a todos los participantes,  via Mail las hojas de evaluación de su cerveza en un período màximo de un mes des de la finalización  del concurso.

Calendario

Registro online de cerveses.......5 d’abril al 30 de junio
Entrega de cervezas............... 1 mayo al 30 de junio
Evaluaciones........................8 de julio 
Entrega de premios .................Pendiente

Fòrum

En  nuestro fòrum encontraràs un espacio de debate sobre el estilo fijo de concurso 1D American Wheat, para compartir conocimientos y experièncias!!! Accede aquí

ANIMATE A PARTICIPAR

Aquest mes

loader