Activitats

Presentació

Anem per la cuarta edició de la Maillard beer Cup Edició d’hivern fent cerveses potents i aquest any més estil i categories

L'esperit d'aquest concurs és millorar el binomi  elaborador/jutge generant un espai de comunicació, on l'artesà tindrà l'oportunitat de presentar i defensar la seva creació davant d'un tribunal.

En un marc únic de concurs alternatiu et convidem a que participis en aquesta proposta arriscada i engrescadora que de ben segur t’aportarà una experiència total.

Els criteris d'avaluació seguiran les normes establertes per la guia BJCP 2015 i es comptarà amb jutges reconeguts i certificats garantint que tots els participants rebin el seu full d'avaluació BJCP amb la seva puntuació corresponent.

DATA CONCURS: 22 DE FEBRER DE 2020

Patrocinadors

La cuarta edició incorpora el patrocini del BARCELONA BEER FESTIVAL

El guanyador/a absolut rebrà una entrada BBF EXPERIENCE 

Accés lliure per la porta d’acreditats durant els tres dies de duració del festival.

Compra preferent de totes les activitats que es realitzen dins del marc del Barcelona Beer Festival.

Bossa de tela del festival

Samarreta del festival.

Guia del festival.

Mapa dels establiments cervesers recomanats.

Copa Pro. Apta per degustacions de quantitat reduïda a preu reduït. (Cerveses de 2-3 fitxes, petit tast a 1 fitxa).

20 fitxes de degustació.

*En cas que el guanyador ja disposi d’aquesta entrada se li oferira l’import o una entrada més.

 

Primer nou patrocinador! @inkbird_es obsequiaran als tres primers classificats amb dos ITC-308 i un ITC-1000F a repartir, perfectes per qualsevol homebrewer .

Els amics de agronetbrewing obsequiaran a cada un dels tres primers classificats amb un sac de malta @simpsonsmalt Golden Promise i un joc de 11 llevats lallemandbrewing

El nostre amic Ramon @somabeer oferirà un pack de les seves espectaculars birres per el guanyador!!!

la IV Maillard Beer Cup! Tenim el plaer d’anunciar que el guanyador podrà fer un lot de la cervesa presentada a @lamicrocerveseria un tros de premi!

Us presentem un altre patrocinador als que tots ja coneixeu! @installbeer els quals oferiran uns vals de 120€ 100€ i 80€ pels tres primer premiats respectivament per gastar a les seves instalacions

Continuem amb més bones notícies!!! @lupulina_cat regalarà al guanyador, una samarreta i un val descompte de 30€ per compres a la seva web

Format del concurs

Aquest concurs ÉS PRESENCIAL:

L'elaborador disposarà d'un màxim de 5 minuts per defensar la seva creació davant d'un tribunal constituït per 3 jutges BJCP. Aquests disposaran d'un temps de tast previ i posterior a la presentació per, a continuació, passar a completar la fitxa i determinar la puntuació

Timing

El Secretari de cada taula porta una ampolla:

Els jutges fan un primer tast de 5 minuts on comencen a prendre els seus apunts sense la presència del cerveser.

L'elaborador entra a taula i presenta la cervesa en 5 min.

Els jutges posen en comú les seves inquietuds amb el cerveser on s’estableix un diàleg constructiu i respectuós amb la finalitat de poder entendre millor la cervesa.

L'elaborador abandona la sala.

Els jutges tanquen l'avaluació tot omplint un únic full de cata.

En cas de no poder assistir en persona hi haurà l'opció de fer la presentació virtual amb una connexió tipus skype, Hangout... En cas de no ser possible aquesta connexió s'admetrà l'enregistrament d'un vídeo de màxim 2 minuts en un format determinat que s'enviarà una setmana abans (en aquest cas es perd el torn de preguntes).

Els participants rebran un mail notificant-los:

-Lloc

-Dia

-Hora

-Número de tribunal

Hauran de defensar la seva elaboració. L'ordre de participació es farà per sorteig una setmana abans de la data del concurs.

Les dues millors elaboracions de cada tribunal passaran a la taula final on es determinaran els tres guanyadors.

Bases de la Maillard Beer Cup Edició d'hivern

La Maillard Beer Cup Edició d'hivern té un format de competició d'ESTIL ÚNIC acceptant les categories del BJCP 2015:

22C-09C-26D-25C-09A-22A-09B-17D-20C-27A-17C-10C-22D

* El jurat es reserva la capacitat d’incorporar alguna categoria més en funció de les cerveses presentades. Les categories en què es fa referència a un estil base ha de ser algun dels esmentats a la llista.

Si tens  dubtes sobre a quina categoria pertany la teva elaboració escriu un mail previ: explicant una mica la cervesa i el director del concurs t'assesorarà sobre quina és la millor opció per la teva cervesa.

Inscripció i Registre

La inscripció es farà via FORMULARI

On caldrà incloure les següents dades:

✓ Informació de contacte

✓ ABV

✓ Nom de la cervesa

✓ Estil i descripció (si en porta) adjunts

Dates de registre: de l'5 de novembre  al 15 de febrer.

Es limitarà a un màxim de 25  cerveses registrades.

Entrega de les ampolles

S'acceptaran ampolles en format lliure un mínim de 3 unitats per estil enregistrat.

Cada ampolla haurà de tenir adherida una etiqueta amb una goma elàstica. L'etiqueta haurà d'incloure la següent informació:

Nom

✓ Informació de contacte

✓ ABV

✓ Nom de la cervesa

✓ Estil i descripció (si en porta) adjunts

MODEL D’ETIQUETA:

NOM:

CONTACTE:

ABV:

NOM DE LA CERVESA:

ESTIL:

DESCRIPCIÓ:

Per l'enviament

De dilluns a divendres a la següent adreça:

Pol. Ind. Ametlla Park c/Aiguafreda 18 nave 3. Ametlla del Vallès 08480 (Concesionari John deere) At. Josep gallego

Per aquells participants que fan presentació virtual

l’organització  facilitarà informació d’enviament.

Entrega de cerveses per enviament: 20 de gener al 20 de febrer

Les cerveses que no siguin rebudes abans del dia 20 no seran admeses a concurs.

Per entregar en mà:

Dates i lloc d'entrega:

Recorda que és un concurs presencial, facilitarem amb el degut temps el dia, hora i lloc on es durà a terme.

Preu

Estil ÚNIC: 3 euros

Premis

- Premis a la  millor cervesa estil ÚNIC

Tribunal i jutges

El tribunal de La Maillard Beer Cup EDICIÓ D'HIVERN estarà constituït per un president i jutges, tots ells reconeguts pel BCJP.

Totes les cerveses seran avaluades seguint els criteris establerts al BCJP guide 2015.

L'organització es compromet a fer arribar a tots els participants via correu electrònic el full d'avaluació de la seva cervesa en un període màxim d'un mes des de la finalització del concurs. El tribunal estarà constituït per 3 jutges i un secretari.

Calendari

Registre de cerveses....... 5 de novembre  al 15 de febrer.

Entrega de cerveses............... 20 de gener al 20 de febrer. 

Avaluacions........................ 22 de febrer de  2020

Entrega de premis .... ...........22 de febrer de  2020

ANIMAT A PARTICIPAR

 Concurs adherit al RALLY ACCE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentación

Vamos por la cuarta edición de la Maillard beer Cup Edición de invierno haciendo cervezas potentes y este año más estilos y categorías

El espíritu de este concurso es mejorar el binomio elaborador / juez generando un espacio de comunicación, donde el artesano tendrá la oportunidad de presentar y defender su creación ante un tribunal.

En un marco único de concurso alternativo te invitamos a que participes en esta propuesta arriesgada y estimulante que seguro te aportará una experiencia total.

Los criterios de evaluación seguirán las normas establecidas por la guía BJCP 2015 y se contará con jueces reconocidos y certificados garantizando que todos los participantes reciban su hoja de evaluación BJCP con su puntuación correspondiente.

FECHA CONCURSO: 22 DE FEBRERO DE 2020

Patrocinadores

La cuarta edición incorpora el patrocinio del BARCELONA BEER FESTIVAL

El ganador / a absoluto recibirá una entrada BBF EXPERIENCE

Acceso libre por la puerta de acreditados durante los tres días de duración del festival.

Compra preferente de todas las actividades que se realizan dentro del marco del Barcelona Beer Festival.

Bolsa de tela del festival

Camiseta del festival.

Guía del festival.

Mapa de los establecimientos cerveceros recomendados.

Copa Pro. Apta para degustaciones de cantidad reducida a precio reducido. (Cervezas de 2-3 fichas, pequeña cata a 1 ficha).

20 fichas de degustación.

* En caso de que el ganador ya disponga de esta entrada se le ofrecerá el importe o una entrada más.

Formato del concurso

Este concurso ES PRESENCIAL:

El elaborador dispondrá de un máximo de 5 minutos para defender su creación ante un tribunal constituido por 3 jueces BJCP. Estos dispondrán de un tiempo de cata previa y posterior a la presentación para, a continuación, pasar a completar la ficha y determinar la puntuación

Timing

El Secretario de cada mesa lleva una botella:

Los jueces hacen una primera cata de 5 minutos donde empiezan a tomar sus apuntes sin la presencia del cervecero.

El elaborador entra en la mesa y presenta la cerveza en 5 min.

Los jueces ponen en común sus inquietudes con el cervecero donde se establece un diálogo constructivo y respetuoso con el fin de poder entender mejor la cerveza.

El elaborador abandona la sala.

Los jueces cierran la evaluación rellenando una única hoja de cata.

En caso de no poder asistir en persona habrá la opción de hacer la presentación virtual con una conexión tipo Skype, Hangout ... En caso de no ser posible esta conexión se admitirá la grabación de un vídeo de máximo 2 minutos en un formato determinado que se enviará una semana antes (en este caso se pierde el turno de preguntas).

Los participantes recibirán un mail notificándoles:

-Lugar

-Día

-Hora

-Número de tribunal

Deberán defender su elaboración. El orden de participación se hará por sorteo una semana antes de la fecha del concurso.

Las dos mejores elaboraciones de cada tribunal pasarán a la mesa final donde se determinarán los tres ganadores.

Bases de la Maillard Beer Cup Edición de invierno

La Maillard Beer Cup Edición de invierno tiene un formato de competición de ESTILO ÚNICO aceptando las categorías del BJCP 2015:

22C-09C-26D-25C-09A-22A-09B-17D-20C-27A-17C-10C-22D

* El jurado se reserva la capacidad de incorporar alguna categoría más en función de las cervezas presentadas. Las categorías en las que se hace referencia a un estilo base debe ser alguno de los mencionados en la lista.

Si tienes dudas sobre a qué categoría pertenece tu elaboración escribe un mail previo: explicando un poco la cerveza y el director del concurso te asesorará sobre cuál es la mejor opción para tu cerveza.

Inscripción y Registro

La inscripción se hará vía FORMULARIO

Donde habrá que incluir los siguientes datos:

✓ Información de contacto

✓ ABV

✓ Nombre de la cerveza

✓ Estilo y descripción (si lleva) adjuntos

Fechas de registro: del 5 de noviembre al 15 de febrero.

Se limitará a un máximo de 25 cervezas registradas.

Entrega de las botellas

Se aceptarán botellas en formato libre un mínimo de 3 unidades por estilo inscrito.

Cada botella deberá tener adherida una etiqueta con una goma elástica. La etiqueta deberá incluir la siguiente información:

nombre

✓ Información de contacto

✓ ABV

✓ Nombre de la cerveza

✓ Estilo y descripción (si lleva) adjuntos

MODELO DE ETIQUETA:

NOMBRE:

CONTACTO:

ABV:

NOMBRE DE LA CERVEZA:

ESTILO:

DESCRIPCIÓN:

Para el envío

De lunes a viernes a la siguiente dirección:

Pol. Ind. Ametlla Park c/Aiguafreda 18 nave 3. Ametlla del Vallès 08480 (Concesionari John deere) At. Josep gallego

Para aquellos participantes que hagan presentación virtual la organización facilitará información de envío.

Entrega de cervezas para envío: 20 de enero al 20 de febrero.

Las cervezas que no sean recibidas antes del día 20 no serán admitidas a concurso.

Para entregar en mano:

Fechas y lugar de entrega:

Recuerda que es un concurso presencial, facilitaremos con el debido tiempo el día, hora y lugar donde se llevará a cabo.

precio

Estilo ÚNICO: 3 euros

Premios

- Premios a la mejor cerveza estilo ÚNICO

Tribunal y jueces

El tribunal de la Maillard Beer Cup EDICIÓN DE INVIERNO estará constituido por un presidente y jueces, todos ellos reconocidos por BCJP.

Todas las cervezas serán evaluadas siguiendo los criterios establecidos en el BCJP guide 2.015.

La organización se compromete a hacer llegar a todos los participantes vía correo electrónico la hoja de evaluación de su cerveza en un período máximo de un mes desde la finalización del concurso. El tribunal estará constituido por 3 jueces y un secretario.

Calendario

Registro de cervezas .............. 5 de noviembre al 15 de febrero.

Entrega de cervezas ............... 20 de enero al 20 de febrero.

Evaluaciones .......................... 22 de febrero de 2020

Entrega de premios ............... 22 de febrero de 2020

ANÍMATE A PARTICIPAR

Aquest mes

loader

Webs Amigues

De la feina de dos maillardos, néix aquest projecte de fer cervessa sólida !!!!

Atreveix-te a fer EL TEU PRIMER PA

Siguenos en Instagram Siguenos en Facebook Siguenos en Twitter